• Cantina socială


Masa oferită de către stat oricărei familii sau persoane singure, cetăţeni români gratuit sau in schimbul unei contribuţii parţiale.

In partea de detalii generale se vor introduce numar dosar, data inregistrare dosar, numar cerere, data inregistrare cerere, modalitate plata (card, numerar, posta) si titularul dosarului.

In familie titularul se introduce automat din detalii generale, urmând sa se introduca  fiind membrii acesteia(copii,sot/sotie,mama/tata,alte persoane,concubin).  Exista o validare implementata care nu permite adaugare unei persoane in mai multe dosare de acest tip de ajutor.

Pentru fiecare membru se pot adauga acte care sunt atasate la dosar precum şi veniturile pe care acesta le realizeaza.Aplicatia va calcula automat venitul total al familiei si venitul pe membru. Daca venitul pe membru de familie depăşeşte cuantumul VMG pentru persoana singură, aplicaţia va calcula contribuţia parţială(30% din venitul net pe membru de familie înmulţit cu numărul de porţii).

Fisa de calcul:In aceasta parte a aplicatiei este afisat detaliat modul de calcul al sumei partiale pe care familia o va achita.

Ancheta-in aceasta sectiune se pot adauga achete efectuate pe parcursul perioadei de timp in care familia beneficiaza de acest tip de ajutor.In funcţie de data ultimei anchete efectuate  se va putea scoate un borderou cu toate dosarele la care au trecut 6 luni de la ultima ancheta efectuata sau la care au trecut mai mult de 6 luni de la ultima ancheta efectuata.

 

Dosarele de cantina pot fi in mai multe  stari: Acceptat,Modificat,Reluat, Suspendat, Incetat,Refuzat.La adaugarea unui nou dosar acesta va avea implicit rezolutia „In operare”, rezolutie pentru care nu exista optiunea de stergere.Dupa ce toate datele necesare la intocmirea unui dosar au fost completate,din detalii generale->adaug o noua rezolutie se poate schimba starea dosarului.In „detalii generale” exista un buton „istoric detalii” unde pot fi vazute starile in care dosarul a fost de la data inregistrarii acestuia pana in prezent.Din  istoric detalii,pentru fiecare stare a dosarului se pot vizualiza si lista dispozitii si referate.

 

Rapoarte:exista mai multe rapoarte care pot fi afisate, printate pentru acest tip de alocatie.Pentru afisarea rapoartelor exista optiune de afisare in format html sau pdf.

 

 • Îmbătrânirea populației


Îmbătrânirea populației este o tendință globală.  Conform statisticilor oficiale, în următorii ani, distribuția grupelor de vârstă în Uniunea Europeană va cunoaște o schimbare dramatică, vârsta medie urmând a crește de la 40,4 ani la 47,9 până în 2060.  Speranța de viață este în creștere, cu o creștere accelerată în țările din sud-estul Europei.  Se estimează că numărul de persoane de peste 80 de ani va ajunge la peste 62 milioane până în 2060.  Totodată se înregistrează o migrația pronunțată a tineretului din spațiul românesc spre alte țări ale Uniunii Europene care adesea lasă persoane în etate sau cu dizabilități lipsite de ajutorul necesar specific condiției lor.  Migrația masivă a populației dinspre Orientul Mijlociu înspre spațiul european va pune în anii următori o presiune suplimentară pe sistemele de asigurări de sănătate și asistență socială.  În acest contect, este necesară implementarea unor măsuri de îngrijire asistată a persoanelor vârstnice, dizabile sau defavorizate, precum și utilizarea cât mai eficientă a resurselor umane și materiale disponibile.  În acest scop, este necesară identificarea unor soluții tehnice ușor de utilizat și non-intruzive astfel încât activitatea personalului de asistență socială și socio-medicală să fie eficientizată.  Monitorizarea la domiciliu și ancheta socială presupun o atenție continuă și deplasări frecvente ale personalului de asistență la beneficiari, proces care trebuie simplificat, eficientizat, optimizat. 

 

Programul POSDRU 2007-2013 a stimulat dezvoltarea unui număr semnificativ de întreprinderi sociale, iar o mare parte din acestea furnizează servicii socio-medicale.  În plus, numeroase ONG-uri au ca obiect furnizarea de astfel de servicii, iar o parte a unităților medicale spitalicești închise în cadrul reformei sistemului sanitar au fost reorganizate pe cheltuiala autorităților locale, în cadrul lor funcționând cămine de bătrâni, centre de asistență paliativă sau servicii socio-medicale.  Cu toate acestea, căminele de bătrâni și centrele de îngrijire/de zi sunt supraaglomerate sau nu au suficiente locuri comparativ cu numărul de solicitări.  Acest context generează nevoia de îngrijire și asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice sau cu deficiențe, coroborat cu furnizarea de servicii socio-medicale eficiente în raport cu resursele adesea insuficiente, subfinanțate sau prost organizate ale sistemului social și medical din țara noastră.  De asemenea, tehnologia permite crearea unui mediu indoor și outdoor prietenos cu persoanele ce necesită asistență.  Toate acestea ridică numeroase provocări pentru actorii ITC, care pot juca un rol important în economia societății și a asistenței sociale.  Nu în ultimul rând, Comisia Europeană a lansat numeroase programe care încurajează viața independentă, îmbătrânirea activă și asistată, oferind contextul necesar cercetării în acest domeniu.  Astfel de ace de finanțare sunt disponibile în cadrul programului de cercetare Orizont 2020 – Societal Challenges, precum și a altor programe ca AAL – Assisted and Active Livingwww.aal-europe.eu

 

Modulul de încurajare a îmbătrânirii active este un modul de tip open-source cu funcționalități specifice încurajării fenoemnului de îmbătrânire activă.  Acest modul are rolul de a permite utilizarea mijloacelor TIC în sprijinul persoanelor vârstnice.  Având în vedere vârsta și faptul că aceste persoane nu sunt utilizatori frecvenți ai tehnologiei, toate aplicațiile și dispozitivele utilizate vor trebui să fie cât mai ușor de utilizat și să necesite cunoștințe tehnice cât mai reduse.  Scopul utilizării instrumentelor TIC este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor aparâinând grupurilor vulnerabile (în particular a persoanelor vârstnice), astfel impactul negativ asupra intimității și vieții personale trebuie limitat. 

Dispozitive mobile de sprijin

Sistemul permite integrarea cu ceasuri inteligente, telefoane mobile și alte tipuri de senzori capabili să comunice prin internet.  În acest sens, vor fi pilotate servicii pentru dispozitivele descrise în secțiunea echipamentelor hardware din prezentul capitol. 

Aplicații de citire/transmisie către sistemul integrat a datelor ce pot fi obținute cu ajutoul senzorilor de pe dispozitivele mobile, compatibile cu următoarele infrastructuri/sisteme de operare: 

 • Ceasuri inteligente – date referitoare la activitatea fizică, poziție GPS, ritm cardiac
 • Telefoane mobile – sistem de operare Android – date referitoare la activitatea fizică, poziția GPS
 • Alte dispozitive (pachet ce include echipamente de monitorizare și telefon mobil):
  • Telefon mobil – sistem de operare Android
  • Cititor de tensiune
  • Brățară monitorizare a calității somnului și pulsului
  • Dispozitiv măsurare glicemie

O aplicație mobilă pentru ceasuri inteligente permite citirea informațiilor de pe ceasurile inteligente capabilă să transmită datele de monitorizare către un centru de date, ce va oferi următoarele funcționalități:

 • Monitorizare ritm cardiac la intervale de timp predefinite pentru fiecare utilizator
 • Monitorizare locație utilizator la intervale de timp predefinite pentru fiecare utilizator
 • Monitorizarea activității fizice zilnice a purtătorului
 • Transmiterea de alerte prim SMS în situația depășirii valorilor permise
 • Posibilitatea configurării, de către personalul de monitorizare, a parametrilor ce urmează a fi monitorizați pentru fiecare persoană în parte, respectiv pragul de alertare, astfel:
  • Puls – valoare maximală permisă
  • Localizare – distanță față de locuință sau depășirea unei bariere impuse
  • Telefoane de contact – definirea numerelor de telefon care urmează a primi alerte, pentru fiecare pacient în parte
  • Activitate fizică extrem de redusă – intervalul orar de monitorizat, activitate minimă
 • În situația înregistrării unor valori anormale a parametrilor monitorizați, sistemul va transmite alerte către utilizatorii platformei de monitorizare, adrese de mail sau opțional SMS, conținând:
  • Numele persoanei
  • Numărul de telefon aferent dispozitivului
  • Coordonatele GPS ale persoanei
  • Tipul alertei (eveniment înregistrat)
  • Valoare parametru
  • Numărul de telefon al persoanei vârstnice
  • Numărul de telefon predefinit al membrilor de familie
 • Existența unui „buton de panică” ce poate fi ușor utilizat de către persoana monitorizată pentru alertarea personalului de monitorizare în cazul în care ar avea o problemă nedetectată de dispozitiv
 • Transmiterea asincronă a datelor statistice referitoare la parametrii monitorizați pentru construirea unui istoric al pacienților

O aplicație mobilă pentru sistemul de operare Android permite transmiterea către sistemul integrat a datelor cu privire la localizarea persoanelor, activitatea fizică zilnică și va furniza „buton de panică” ce poate fi ușor utilizat de către persoana monitorizată pentru alertarea personalului de monitorizare în cazul în care ar avea o problemă nedetectată de dispozitiv.

 

Aplicația de integrare a altor dispozitive va fi realizată la nivel sistem de operare telefon mobil sau la nivel server web, în funcție de specificațiile fiecărui dispozitiv în parte.  Platforma va integra datele, iar în situația citirilor unor valori anormale, va fi emisă o alertă în sistemul integrat.

 

O componentă web de monitorizare a calității vieții, va putea fi utilizată doar de personal autorizat și membrii de familie ai persoanelor vârstnice, în funcție de opțiunile fiecărui vârstnic în parte și trebuie să asigure confidențialitatea și securitatea datelor și să respecte prevederile legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.  Componenta web trebuie să ofere minim următoarele funcționalități:

 • Managementul utilizatorilor
 • Panou de control care va afișa în format grafic și tabelar datele statistice aferente fiecărui pacient
 • Afișarea poziției pe hartă în caz de alertă
 • Afișarea pe hartă a istoricului de mișcare al pacienților pentru care este stabilit acest parametru
 • Înregistrarea pacienților
 • Configurarea pentru fiecare persoană, minimal a următorilor parametri:
  • Nume, Prenume
  • Număr de telefon
  • Persoane de contact
  • Numere de telefon ale persoanelor de contact
  • Alerte (geofencing, valoare puls, valoare oxigen în sânge, activitate zilnică minimală, etc), precum și numerele de telefon către care se vor transmite alertele
  • Istoricul persoanei monitorizate și probleme de sănătate cunoscute
 • Toate înregistrările în baza de date vor conține data, ora, poziția GPS, frecvența cardiacă înregistrată, alte date, în funcție de sispozitivele utilizate

Acționarea butonului de panică pentru oricare dintre sisteme presupune transmiterea unui mesaj prin intermediul unui pachet de date, precum și efectuarea unui apel telefonic, astfel încât să fie maximizate șansele de recepție a urgențelor în zonele cu acoperire GSM scăzută.

 

Gestiune medicație – sistemul va permite înregistrarea periodicității vizitelor la medic pentru control și rețete de medicamente pentru tratamentul de lungă durată.  Astfel, utilizatorii vor fi alertați cu privire la necesitatea deplasării la medic conform programărilor.  De asemenea, pentru pacienții care doresc acest lucru, sistemul va furniza posibilitatea afișării de alerte conform unei planificări prealabile pentru utilizarea la intervale corecte a medicației.

 

Crowdsourcing – Persoanele vârstnice pot fi implicate social.  Cu toate acestea, datorită limitărilor specifice vârstei, aceste persoane au dificultăți de mobilitate.  Prin sintetizarea datelor culese cu ajutorul dispozitivelor de monitorizare, pot identificare rutele preferate, probleme legate de mobilierul urban, utilizarea mijloacelor de transport în comun, zonele și activitățile favorite ale persoanelor vârstnice.  Anonimizate, aceste date contribuie la elaborarea strategiilor de dezvoltare și planificare urbană.  De asemenea, persoanele vârstnice pot sprijini activitatea de curățenie, întreținere urbană prin semnalarea facilă, cu ajutorul aplicației mobile, a problemelor pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi: mobilier urban distrus, câini fără stăpân, deșeuri neridicate sau depozitate necorespunzător, sistem de iluminat public defect sau necorespunzător, defecțiuni la rețelele utilitare, etc.

 

Socializare – Aplicațiile mobile utilizate de către persoanele vârstnice monitorizate vor contribui la creșterea gradului de implicare socială a persoanelor vârstnice și vor încuraja activitatea de socializare a acestora prin:

 • Identificarea unor persoane în apropiere cu interese sau condiții similare
 • Recomandări de socializare între utilizatorii sistemului bazate pe interese comune
 • Identificare utilizatori în proximitate, în spațiile publice
 • Încurajarea participării la evenimente
 • Integrarea cu rețele consacrate de socializare

 

Localizare și geofencing – Vârsta înaintată este adesea asociată cu probleme cognitive sau mobilitate.  Sistemul (indiferent de dispozitivul mobil utilizat) va permite localizarea persoanelor vârstnice, prin furnizarea poziției GPS, sau, în cazul în care dispozitivele sunt off-line, a ultimei poziții cunoscute, și rutei urmate până acolo.  Sistemul va permite stabilirea unor perimetre de siguranță, și, în cazul depășirii acestui perimetru sunt emise alerte automate.

 

Consilier de activitate – o altă problemă specifică vârstei înaintate este sedentarismul.  Sistemul va alerta utilizatorul în caz de inactivitate prelungită, motivându-l să desfășoare o activitate fizică.  Aceste alerte vor fi transmise prin intermediul dispozitivelor mobile.

 

Recuperare cognitivă – Sistemul, prin intermediul dispozitivelor mobile, va contribui la stimularea persoanelor vârstnice în ceea ce privește stimularea memoriei, exerciții de atenție, exerciții cognitive și exerciții de îndemânare adaptate vârstei.  Aceste exerciții vor fi identificate, definite, detaliate și dezvoltate în urma cercetării socio-medicale.


 

 • Servicii socio-medicale


 • Alte servicii sociale