Parteneriatele sunt încheiate în scopul colaborării pentru îmbunătățirea performanței sistemului de asistență socială din România, stimularea îmbătrânirii active și îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate, prin validarea și promovarea rezultatelor proiectului fAMILIA – Asistență Medico-socială Integrată stimuLând Îmbătrânirea Activă, astfel încât rezultatele proiectului și cunoștințele acumulate în cadrul acestuia să poată fi exploatate și diseminate în cadrul altor inițiative. 


 

SPAS Baia-Mare

 Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare (SPAS Baia Mare)are ca obiective principale:

- realizarea și implementarea de programe care să conducă la eradicarea sărăciei;

- realizarea unor activități, acțiuni, programe care să contribuie la implicarea comunității în viața socială a municipiului Baia Mare.


 

DASM Cluj-Napoca

 Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca (DASM Cluj-Napoca) are ca obiectiv principal identificarea și soluționarea problemelor sociale ale comunității, respectiv protecția drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure defavorizate, persoanelor vârstnice dependente, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în situație de risc social.


 

 

DAS Bistrita

Direcția de Asistență Socială Bistrița (DAS Bistrita) are ca obiective principale: 

- realizarea măsurilor de asistență socială la nivel local în domeniul protecției copilului, familiei, persoane singure, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane fără adăpost, tineri care provin din instituții de ocrotire socială, precum și oricăror persoane aflate în nevoie; 

- elaborarea politicilor și strategiilor, programelor de dezvoltare, derularea proiectelor de dezvoltare comunitară în vederea prevenirii stării de nevoie a unor grupuri precum și a oricăror persoane aflate in nevoie.