Activitatea 1 Pregătire și planificare

   S1.1 Analiza reglementărilor legale existente la nivel național și european

R1.1. Raport de analiză - referitor la reglementările legale în domeniul asistenței sociale, la nivel național și european.  

   S1.2 Analiză etică

R1.2. Raport de analiză - Analiza amenințărilor, vulnerabilităților și riscurilor;  Analiza reglementărilor și mecanismelor necesare asigurării securității și confidențialității datelor cu caracter personal – raport de analiză;  Analiza de etică socio-medicală

   S1.3 Cercetare socio-medicală

R1.3. Studiu socio-medical - cercetare a nevoilor și problemelor comune ale persoanelor beneficiare ale sprijinului, și investigația în scopul dobândirii de cunoștințe noi, în vederea dezvoltării modulelor informatice propuse, în scopul identificării soluțiilor și tehnologiilor ce pot fi utilizate ca punct de pornire pentru implementarea sistemului informatic și, implicit, a îmbunătățirii serviciilor furnizate

   S1.4 Analiza și definirea specificațiilor

R1.3. Raport de analiză și proiectare - investigația planificată a soluțiilor tehnice disponibile, a resurselor existente și identificarea soluțiilor tehnice optime pentru dezvoltarea modulelor ce vor constitui componentele sistemului complex și are rolul de a defini structura și specificațiile detaliate ale sistemului informatic integrat ce urmează a fi furnizat clienților.

Activitatea 2 Dezvoltarea sistemului integrat

   S2.1 Achiziție, implementare și configurare echipamente hardware

R2.1. Sistemele funcționale, instalate și configurate conform PV recepție - Rezultatul acestei activități îl constituie existența echipamentelor necesare furnizării de software ca serviciu pentru sistemul integrat.

   S2.2 Achiziție licențe software

R2.2 sistemele funcționale, instalate și configurate conform PV recepție - Rezultatul activității este reprezentat de instalarea și configurarea licențelor software achiziționate în scopul furnizării de software ca serviciu pentru sistemul integrat.

   S2.3 Dezvoltare module software

R2.3. Module software Open Source și module comerciale dezvoltate - Rezultatul acestei activități îl reprezintă modulele software și sistemul integrat definite în cadrul livrabilului 1.4.  O parte a acestor module va fi distribuită ca software open-source, conform descrierii S2.3 

Activitatea 3 Analiza de impact

   S3.1 Analiza îmbunătățirii eficienței sistemelor publice de asistență socială

R3.1. Raport de analiză - Raportul de analiză va reprezenta un studiu de caz și va constitui un exemplu de bune practici pentru implementarea sistemului integrat în cadrul unei instituții beneficiare

   S3.2 Analiza beneficiilor și îmbunătățirii calității vieții pentru utilizatorii finali

R3.2. Raport de analiză - Raportul de analiză este o cercetare științifică cu privire la îmbunătățirea calității vieții persoanelor asistate social ca urmare a implementării sistemului informatic.  Raportul va fi publicat și înregistrat ISBN 

Activitatea 4 Exploatarea și replicarea de piață

   S4.1 Nou model de servicii

R4.1. Scrisoare de licențiere, Studiu de piață – va fi elaborat un studiu de piață și o scrisoare de licențiere, ce vor defini modalitatea de comercializare a produselor și a unor servicii adiacente.

Activitatea 5 Informare și publicitate

   S5.1 Legături cu alte inițiative

R5.1. Realizarea de legături cu alte inițiative - Stabilirea de legături cu inițiative/proiecte în domeniul social și socio-medical – minim 5 legături

   S5.2 Organizarea de conferințe

R5.2. Organizarea a 4 conferințe - Vor fi organizate 4 conferințe de diseminare la scară largă a rezultatelor proiectului, cu o periodicitate de 6 luni.

   S5.3 Publicații

R5.3. Publicarea a 8 newsletter-uri și 3 reviste – 8 newsletter-uri trimestriale cu privire la evoluția proiectului, rezultatele obținute și demersurile de cercetare și 3 reviste anuale.

   S5.4 Mediatizare on-line

R5.4. pagină web, conturi YouTube, Google+, Facebook, Tweeter, Instagram create, utilizate și cu conținut - Asigurarea vizibilității proiectului în mediul on-line 

   S5.5 Elaborare și distribuire materiale de publicitate

R5.5. Asigurarea vizibilității proiectului - Vor fi elaborate materiale publicitare, conform secțiunii aferente

Activitatea 6 Management de proiect

Managementul unitar și eficient al proiectului, cu privire la toate activitățile specifice, conform metodologiei de management de proiect.