Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul principal al proiectului constă în cercetarea industrială în scopul acumulării de noi cunoștințe, adoptării de tehnologii, și validării tehnologice ale conceptelor și modulelor dezvoltate în cadrul proiectului în vederea dezvoltării unui produs în domeniul socio-medical, cu componente inovatoare și furnizării către clienții finali a unor servicii noi pe piața românească. La baza ideii inovatoare stă sistemul informatic AsiSoc este un produs destinat gestiunii ajutoarelor sociale și managementului eficient al procesului de acordare al acestora, utilizat de serviciile specializate a peste 100 de primării din România. Dorim dezvoltarea unei platforme de integrare a sistemului existent și a unor noi module software cu funcționalități și capabilități, care vor sprijini la eficientizarea și simplificarea activității personalului Direcțiilor de Asistență Socială, vor contribui la reducerea birocrației și a timpului de prelucrare al dosarelor specifice, și vor permite extinderea serviciilor și îmbunătățirea controlului managerial la nivelul acestora. Îmbunătățirea și dezvoltarea modulelor existente, dedicate managementului ajutoarelor și anchetelor sociale, va fi corelată cu dezvoltarea unor module care oferă funcționalități solicitate de clienții noștri și componente specifice unei noi game de clienți, reprezentați de asistenți sociali, maternali, Organizații Non Guvernamentale și societăți comerciale care activează în domeniul asistenței sociale, sau care încurajează fenomenul de îmbătrânire activă, asigură locuințe sociale, gestionează aziluri sau cămine de bătrâni. Cercetarea industrială are ca principal obiectiv dezvoltarea modulelor destinate încurajării îmbătrânirii active și creșterii independenței persoanelor cu deficiențe, asistate sau în situații de risc, prin utilizarea tehnologiei, și contribuie, la crearea unor condiții și ecosisteme prietenoase și sigure pentru aceste persoane.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general POC prin furnizarea de sprijin pentru activitatea de cercetare dezvoltare la nivel local (Indeco Soft) și regional (Clusterul i-TechTransilvania), prin dezvoltarea infrastructurii TIC pentru cercetare-dezvoltare și prin furnizarea de noi servicii ale companiei și răspunde totodată recomandării specifice de țară 7 (SWD(2014) 424 final), susținând eforturile de consolidare a capacității administrației publice prin îmbunătățirea eficienței gestionării resurselor umane, a instrumentelor decizionale și a coordonării în cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și între acestea și alți actori în domeniul socio-medical. Prin implementarea proiectului este stimulată competitivitatea economică a Indeco Soft, prin susținerea financiară și logistică a cercetării în domeniul instrumentelor TIC cu impact socio-medical și consolidarea serviciilor IT cu valoare adăugată mare, dezvoltării de produse și servicii proprii sustenabile, la costuri eficiente pentru beneficiarii finali. Soluția TIC contribuie la încurajarea unui stil de viață activ, asistat de tehnologie, pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, vârstnice, etc), nediscriminatoriu, rezultând o mai mare implicare a acestora în viața socială și economică și ajutându-i să depășească barierele impuse artificial de condiția lor. Proiectul contribuie, prin rezultatele sale, la creșterea competitivității economice a persoanelor vulnerabile și comunităților din care acestea fac parte, stimulând dezvoltarea de soluții TIC pentru aceștia, soluții cu ajutorul cărora pot deveni competitivi.

 

 Obiectivele specifice:

  •  Achiziționarea de echipamente și licențe în vederea implementării proiectului și asigurării funcționării modulelor dezvoltate Realizarea unei cercetări socio-medicale în scopul identificării modului în care noile funcționalități dezvoltate vor sprijini clienții companiei noastre în a oferi, la rândul lor, servicii de calitate îmbunătățită beneficiarilor finali 
  • Cercetarea industrială în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi, în vederea dezvoltării de noi servicii și îmbunătățiri semnificative a unui produs existent și a serviciilor furnizate în prezent. Obiectivul referă și crearea de module pentru sistemul complex, necesare pentru validarea tehnologică a noului produs și noilor servicii. 
  • Extinderea gamei de servicii furnizate clienților finali, prin furnizarea produsului dezvoltat către aceștia, atât ca produs, cât și ca serviciu (Software ca Serviciu) 
  • Lărgirea portofoliului de clienți prin extinderea cu noi module a sistemului complex, implicit prin oferirea unor noi funcționalități, precum și prin dezvoltarea unui produs competitiv, inovator, ce poate fi furnizat clienților finali la costuri semnificativ reduse. 
  • Identificarea unor oportunități de acces pe noi piețe la nivel european, prin dezvoltarea unui produs inovator ce poate fi exploatat în cadrul unor programe și axe de finanțare externe. Rezultatele cercetării inițiate în cadrul prezentului proiect constituie bază pentru proiecte de cercetare-inovare sau acțiuni de coordonare și suport în cadrul programului Orizont 2020 al Uniunii Europene. Prin crearea de sinergii și legături cu proiecte în curs de implementare sau viitoare, rezultatele cercetării pot fi preluate și utilizate de către cercetători europeni, sprijinind demersul de marketing al soluției la nivel european. Luăm în calcul și înregistrarea ca furnizor de soluții pentru terți cercetători, sau proiecte.