Subscrisa SC INDECO SOFT SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Magnoliei nr. 5, J24/295/2000, RO12960504, prin prezenta vă rugăm să ne transmiteți oferta de preț pentru servicii de realizare newsletter în conformitate cu specificațiile și cerințele de mai jos:

 

-       8 ediții, 1 la fiecare trimestru

-       Format A4, 2-4 pagini

-       Prestatorul de servicii asigură design-ul pentru newsletter pe baza conținutului furnizat de achizitor

-       Prestatorul de servicii asigură transmiterea newsletter-ului în format electronic către persoanele juridice și/sau fizice indicate de către achizitor

 

Toate materialele vor fi realizate în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală Instrumente Structurale 2014 – 2020 și instrucțiunile elaborate de Autoritatea de Management și de Organismul Intermediar.

 

Livrarea materialelor se va efectua în baza comenzilor beneficiarului până la finalizarea implementării proiectului (august 2020).

 

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la data de 29.10.2018.