Stimulent Educational – Tichete sociale

Ajutorul consta in acordarea de tichete sociale copiilor din familiile defavorizate care frecventeaza gradinita si care se incadreaza in prevederile Legii nr. 248/2015 și a Hotărârii Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015.

In partea de detalii generale se introduc informatiile referitoare la dosar, respectiv numarul dosarului si data inregistrarii acestuia, precum si numarul si data cererii initiale depuse de solicitant (unul dintre parintii copilului pentru care se solicita stimulentul educational sau reprezentantul legal al copilului), precum si datele personale ale solicitantului. Exista facilitatea de copiere a dosarului daca exista CNP-ul in alte dosare de VMG, ASF, inregistrate in baza de date. Se va copia familia din dosarul in care a fost gasit CNP-ul daca titularul dosarului de Stimulent educational este titular si in dosarul de VMG, ASF.

In sectiunea Familia se va adauga automat parintele care a depus solicitarea, introdus la Adaugarea dosarului. Se vor adauga celalalt parinte (daca este cazul), copiii beneficiari de stimulent educational, precum si ceilalti copii ai familiei. In cazul copiilor beneficiari de stimulent se vor adauga campuri in care se vor introduce informatii referitoare la unitatea de invatamant prescolar pe care o frecventeaza copilul (Gradinita ........).

Pentru fiecare membru se pot adauga acte care sunt atasate la dosar precum şi veniturile pe care acesta le realizeaza. Veniturile sunt comune cu VMG, ASF mai exact venitul introdus la VMG sau ASF va aparea automat si la Stimulent Educational. Aplicatia va calcula automat venitul total al familiei si venitul pe membru. Daca venitul pe membru de familie depăşeşte dublul venitului minim garantat pentru o persoana singura, aplicatia nu va mai calcula tichete sociale pentru copiii din familia respectiva.

Veniturile sunt comune cu VMG, ASF mai exact venitul introdus la VMG sau ASF va aparea automat si la Stimulent Educational.

Pentru calculul numarului de tichete acordate unei familii se iau in considerare urmatoarele aspecte:

-          se iau in calcul copiii care in luna curenta implinesc 3 ani

-          varsta maxima pentru care se acorda este de 6 ani, impliniti dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent

-          venitul lunar pe membru de familie sa fie mai mic sau egal cu dublul nivelului venitului minim garantat pentru o persoana singura

-          veniturile care se iau in calcul sunt ca si cele de la ajutorul social

-          stimulentul se acorda lunar, in perioada septembrie – iunie (durata unui an scolar)

-          stimulentul se acorda numai pentru copiii care frecventeaza in mod regulat unitatile de invatamant prescolar. Monitorizarea absentelor se va realiza intr-o macheta speciala denumita Prezenta copii  in care se vor incarca toti copiii care indeplinesc conditiile de acordare a stimulentului in luna pe care este setata aplicatia. In functie de luna pe care este setata aplicatia in macheta Prezenta copii vor fi afisate lunile aferente semestrului anului scolar aferent (septembrie – ianuarie pentru Semestrul I, respectiv februarie – iunie pentru Semestrul II), cu posibilitatea de a seta pentru fiecare copil luna in care acesta a inregistrat absente la gradinita (in luna in care copilul a fost bifat ca si absent, acesta nu va beneficia de  tichet).  

In cadrul sectiunii de detalii generale se vor adauga si rezolutiile dosarului (Acceptat, Modificat, Suspendat, Reluat, Incetat, Refuzat)  in care se atribuie dosarului o anumita stare, incepand cu o anumita data care nu va fi mai mica decat luna si anul aplicatiei sau data ultimei rezolutii existente pentru dosarul respectiv. In functie de ultima rezolutie de pe dosar se va afisa starea urmatoarei rezolutii posibile de adaugat.

Similar cu celelalte tipuri de ajutor vor fi accesibile si butoanele pentru vizualizarea Istoricului detaliilor, de unde se vor putea lista referatul intocmit si dispozitia emisa de primar in acest sens, precum si pentru listarea Cererii/Declaratiei pe proprie raspundere depuse la dosar.

 

 

Rapoarte: exista mai multe rapoarte care vor fi generate si listate pentru acest tip de beneficiu social. (Referat, Dispozitie, Tabel Anexa la dispozitia primarului, Anexa 4). Pentru afisarea rapoartelor exista optiune de afisare in format pdf sau xls.