Indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă indemnizația pe care o primește părintele pentru fiecare copil până la împlinirea virstei de 1 sau 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.  

Serviciul social trebuie să depună lunar un borderou cu dosarele de indemnizație pentru creșterea copilului pe luna respectivă la direcția de muncă, pentru efectuarea plății către beneficiarii acestui tip de beneficiu.

În partea de detalii generale se vor introduce număr dosar, data înregistrare dosar, titular, tip ajutor și modalitate de plată (card, numerar, poștă).

În familie se introduce automat titularul, urmând să fie introdus copilul pentru care se solicită acordarea indemnizației.

Aplicația permite listarea borderoului lunar cu dosarele de indemnizație pentru creșterea copilului.