Venitul minim garantat este suma minimă garantat de către stat oricărei familii sau persoane singure , cetăţeni români.

In partea de detalii generale se vor introduce numar dosar, data inregistrare dosar, numar cerere, data inregistrare cerere, modalitate plata (card, numerar, posta) si titularul dosarului.

In familie titularul se introduce automat din detalii generale,ceea ce urmeaza sa se introduca  fiind membrii acesteia(copii,sot/sotie,mama/tata,alte persoane,concubin).Exista o validare implementat care nu permite adaugare unei persoane in mai multe dosare de acest tip de ajutor.

Pentru fiecare membru se pot adauga acte care sunt atasate la dosar.Pentru fiecare act se poate seta in configurari o perioada de valabilitate in functie de care,aplicatia va calcula automat data expirarii acestuia atunci cand este adaugat intr-un dosar si este trecuta data eliberarii.Atunci cand un act al unei persoane din respectivul dosar devine expirat,aplicatia va afisa automat un mesaj in dreptul tipului de ajutor si al numarului de dosar din partea de sus „are acte expirate.In aceasta situatie acest dosar va aparea in lista de „Dosare Suspendabile”.La adaugare act,se selecteaza intai tipul actului (incalzire,medicale,personale, scolare,venituri),iar apoi in functie de tipul selectat in lista cu acte vor aparea doar acelea care tin de respectivul tip.Pentru fiecare membru al familiei se pot trece in aplicatie veniturile pe care acesta le realizeaza.Aplicatia va calcula automat venitul total al familiei si venitul pe membru.De asemenea aplicatia permite adaugarea pentru fiecare membru al familiei a retinerilor care se percep acestuia din venit realizat(ex:pensie alimentara).

Daca venitul pe familie depaseste pragul maxim setat in configurari-valori anuale pe facilitati, atunci familia nu va mai beneficia de acest tip de ajutor. Aplicatia va mai afisa un camp ”suma propusa” care reprezinta valoarea ajutorului de care familia va beneficia.Suma afisata in acest camp reprezinta diferenta intre venitul total al familiei si venitul minim garantat de catre stat pentru familia compusa din X membrii.

La adaugarea unui membru in familie exista o functie care copiaza automat adresa act si adresa in fapt, de la titular, pentru fiecare membru adaugat.

In partea „familie” este afisat un alt camp numit „NUMAR ORE STABILIT. In acest camp va fi afisat numarul de ore de munca in folosul comunitatii pe care unul dintre membrii familiei, nominalizat, va trebui sa le efectueze. Nominalizarea unui membru pentru efectuarea acestor ore de munca in folosul comunitatii se poate face in aplicatie printr-o bifa care se afla in familie->detalii persoana->Nominalizat pentru munca.

 

Formula de calcul a numarului de ore este urmatoarea:

Numar de ore de munca  =

Nr. de ore medii  X  cuantum ajutor social

--------------------------------------------------------

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

 

 

 

 

 

 

 In familie exista doua butoane”Fisa de calcul” , „Fisa de verificare”.

Fisa de calcul:In aceasta parte a aplicatiei este afisat detaliat modul de calcul al sumei de care familia va beneficia in cadrul acestui tip de ajutor si al modului de calcul al numarului de ore de munca in folosul comunitatii.

Fisa de verificare:Aici vor fi afisate date despre fiecare membru al familiei(date de identificare,venituri realizate si prestantiile).In tabela de prestatii vor fi afisate diferitele tipuri de ajutor de care respectiva persoana mai beneficiaza.

 

Ancheta-in aceasta sectiune se pot adauga anchetele efectuate pe parcursul perioadei de timp in care familia beneficiaza de acest tip de ajutor. In functie de la care a fost intocmita ultima ancheta, in sectunea de rapoarte se va putea genera un borderou cu toate dosarele la care au trecut 6 luni de la ultima ancheta efectuata sau la care au trecut mai mult de 6 luni de la ultima ancheta efectuata.

 

Dosarele de VMG pot fi trece in cursul timpului prin diferite stari: Acceptat, Modificat, Suspendat, Reluat, Incetat, Refuzat. La adaugarea unui nou dosar acesta va avea implicit rezolutia „In operare”. Dupa ce toate datele necesare la intocmirea unui dosar au fost completate, din Detalii generale->Adaug o noua rezolutie se poate schimba starea dosarului. In „Detalii generale” de la butonul „Istoric detalii” pot fi vizualizate starile in care dosarul a fost de la data inregistrarii acestuia pana in prezent (evolutia dosarului in timp). Din istoric detalii, pentru fiecare stare a dosarului se pot vizualiza si lista dispozitii si referate.

 

 

Rapoarte:exista mai multe rapoarte care pot fi afisate, printate pentru acest tip de alocatie.Pentru afisarea rapoartelor exista optiune de afisare in format html sau pdf.