Copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate:

Fișa de identificare

Fișa de observație

 • Stabilire identitate minori abandonați în maternitate
 • Minori reintegrați în familie
 • Anchete sociale neglijate, violență copii
 • Anchete sociale - Bani de liceu
 • Anchete sociale și plan servicii
 • Anchete sociale notar public/ instanță judecată
 • Monitorizare legături personale între minor și părintele la care nu locuiește
 • Curator special/ autorizări părinte
 • Control exercitare tutelară
 • Semnare și ștampilare formulare străinătate
 • Anchete sociale persoane puse sub interdiție

Evidențe persoane vârstnice:

 • Internări Cămine Persoane Vârstnice
 • Internări Centre/DGASPC
 • Declarații de întreținere
 • Anchete sociale pentru încadrare în grad de handicap
 • Persoane vârstnice aflate în situații de risc
 • Servicii de îngrijire la domiciliu

Evidențe copii:

 • Copii încadrați în grad de handicap
 • Copii cu cerințe educaționale speciale
 • Familii cu copii în plasament
 • Copii aflați în situație de risc de separare a copilului de părinți