Asistența Socială este modul în care o comunitate vine în sprijinul persoanelor și grupurilor vulnerabile, încurajează incluziunea socială, și promovează responsabilitatea și implicarea socială.

AsiSoc oferă un mediu informatic integrat care sprijină procesul de acordare și management a ajutoarelor și serviciilor sociale, facilitând gestionarea dosarelor, generarea sumelor acordate, plata acestora către beneficiarii de asistență socială și contribuie la validarea drepturilor fiecărei persoane, în funcție de beneficiile și veniturile proprii. 

Verificarea informațiilor existente la autoritățile locale (proprietăți, bunuri agricole, etc) și managementul financiar al asistenților personali (asimilați personalului angajat)

 

Sistemul încurajează transparența acordării ajutoarelor sociale într-un mod echitabil, simplu, legal, furnizând următoarele funcționalități:

ü  Registre ale dosarelor de asistență socială pentru fiecare tip de ajutor

ü  Nomenclatoare specifice

ü  Registru de Anchete sociale

ü  Registru - Adeverințe negare

ü  Rapoarte specifice pe tipuri de indemnizații și rapoarte către Ministerul Finanțelor Publice

ü  Căutarea persoanelor pe baza numelui sau CNP

ü  Calculul beneficiilor de asistență socială și generarea automată a sumelor lunare de plată

ü  Achitarea sumelor conform plăților realizate și urmărirea sumelor neachitate

ü  Generare contracte pentru plata indemnizației asistenți personali

ü  Scanarea dosarelor fizice

ü  Validarea și raportarea prestațiilor sociale pentru fiecare beneficiar în parte, la depunerea dosarului

ü  Alocare drepturi de acces pe tipuri de utilizatori (departamente)