• 1.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 2.png
  • 4.png
  • 3.png

 

ASISOC fAMILIA - Asistență Medico-socială Integrată stimuLând Îmbătrânirea Activă

 

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

 

Solicitant : S.C. Indeco Soft S.R.L.
Finanțator : Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Axa prioritara 2 : Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Acțiunea 2.2.1 : Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Obiectiv specific 2.2 : Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Contact

În cadrul acestui proiect, persoana de contact este: Bogdan Ștețcu, Manager de Proiect, telefon +40 746 258 527, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României